Thirrje për ekspertë / Call for Experts II

Thirrje për ekspertë / Call for Experts II

THIRRJE E HAPUR: UNAA hap thirrjen për ekspertë/e, për hartimin e studimit (policy paper) me titull “Mbi mekanizmat e mbështetjes dhe burimet e financimit për punonjësit e artit dhe kulturës